HC Management Services
HC MANAGEMENT SERVICES AB
Bruksgatan 2-4, 20540 ÅBO
Tel 020 719 1090
Petrasol Business Centers
Helsingfors - Tammerfors - Åbo
hc-ms@hc-ms.fi

HR DATA ANALYSER OCH UNDERSÖKNING AV PERSONAL

Vårt mål är att förse företagen med metoder och speciella verktyg som lämpar sig för olika situationer för att fastställa värdet av nyckelpersoner i nyligen förvärvade bolag eller företag som skall förvärvas. Och tvärtom: många av våra tjänster kan också användas vid företagsförsäljning.

Innan köpbeslut, som en del av HR due diligence processen, kommer vi att snabbt samla in grundläggande information om målföretagets personal genom att använda ett tvärsnitt ur företaget. Från den redan befintliga personaldatan (målföretaget's HR-databas), kommer vi att samla in den viktigaste normativa informationen om personalens demografiska förhållanden, bakgrund, ersättningar och ansvar.

I början av övertagningsprocessen, kan vi hjälpa till genom att skapa en snabb tvärsnittsbild av personalens kvalitet. Ett av våra effektiva verktyg är ett frågeformulär riktat till personalen. Vårt mål är att ta reda på, inte bara demografiska och formella uppgifter om utbildning, men också information om kompetens och erfarenhet av nyckelpersoner samt deras intresse för och engagemang i sin karriär. Frågeformuläret hjälper ofta till att identifiera de grupper som behöver mer systematisk granskning eller appraisal process.