HC Management Services
HC MANAGEMENT SERVICES AB
Bruksgatan 2-4, 20540 ÅBO
Tel 020 719 1090
Petrasol Business Centers
Helsingfors - Tammerfors - Åbo
hc-ms@hc-ms.fi

REVISION OCH KARTLÄGGNING AV POTENTIAL

Tillsammans med våra kunder, främst inom industri- och tjänsteorganisationer, har vi under 20 år av nära samarbete inom revision och granskning utvecklat vår utvärderingsstrategi, våra processer och de verktyg vi använder. Generellt sett har de viktigaste målen fastställts av strategisk förändring: personalen i organisationen, startandes med den efterföljande planen och inriktning på en utvärdering av utvecklingen av mänskliga resurser hos rätt personer. Många av våra referenser kommer från en situation där en ny chef för en grupp eller organisation börjar sitt arbete och vill bekanta sig med de resurser som finns - som en möjliggörare eller som en begränsande faktor för strategin. Den vanligaste orsaken till revision är även de utmaningar som integration innebär och vilka ofta är orsakade av företagsförvärv eller av andra behov som orsakas av omstruktureringar. Målet har ofta varit att fokusera på nyckelpersonernas aktivering i den egna utvecklingen i en förändringssituation. I dessa fall, har processen ibland kallats "kartläggning av utvecklingsbehov". Antalet bedömda nyckelpersoner i ett projekt har varierat från 10 till 150. Vår metod, som utvecklats i dessa processer, har testats för att passa företag som

  • håller på att genomföra strategiska förändringar eller organisatoriska förändringar i allmänhet
  • söker tillväxt genom företagsförvärv och omstruktureringar
  • vill investera i talent management processer
  • vill försäkra sig om att personer med potential och utmaningar möts vid rätt tillfälle
  • vill aktivera nyckelpersoners kontinuerliga självutveckling
  • har infört en funktion av resurs översyn och vill stärka ledningens ägande i personalstrategin

Metoder

  • integrerad "analys och definiering av kvalitet" (baserat på en kombination av flera datakällor) i förhållande till målen
  • positionering av deltagarna med hjälp av de nuvarande dimensionernas bidrag kontra utvecklingspotential
  • utformningen av organisationens personal: ett rutnät av uppgifter vs. personer
  • feedback: aktivering av den egna utvecklingen, de överordnandes ökade ansvar och ägande över översynsprocesserna