HC Management Services
HC MANAGEMENT SERVICES AB
Bruksgatan 2-4, 20540 ÅBO
Tel 020 719 1090
Petrasol Business Centers
Helsingfors - Tammerfors - Åbo
hc-ms@hc-ms.fi

STÖDTJÄNSTER FÖR REKRYTERING

Lämplighetsundersökningar

Vårt mål är att tillhandahålla tillförlitlig och oberoende information som hjälper våra kunder att fatta rätt beslut. Vår målsättning är att bygga ett långvarigt samarbete med våra företagskunder, genom vilket vi lär oss att verkligen identifiera kraven på de givna uppgifterna enligt företagets kultur, operativa situation, strategi och förändringsmål.

Lämplighetsprovets processer är alltid utförda av auktoriserade (certifierade) psykologer som använder omfattande tester och har kunskap om dessa metoder. Därtill har vi också omfattande standard material med både stor omfattning och kvalitet, insamlade under tidsperioden 1986 - 2008. De metoder vi använder är vetenskapligt validerade och har testats i praktiken. Undersökningsmetoderna är alltid anpassade till testomgivningen och testnivån. Vår forskningstrategi är att dra nytta av den information som samlats in från olika källor (bakgrunds uppgifter, tester och mätningar, interaktion och simulering) och integrera alla dessa uppgifter som en helhet i förhållande till de krav som uppgiften ställer. Alla utvärderade ärenden eller funktioner bedöms med hjälp av flera olika metoder.

Våra rapporter innehåller en tydlig verbal beskrivning av varje kandidat och en definition av hans/hennes styrkor och det utvecklingsbehov som krävs för uppgiften. Dessutom ger vi en numerisk profil av en kandidat som omfattar de kritiska delarna i en viss uppgift när de individuella prestationerna numeriskt kan jämföras med den standard som gäller materialet i fråga.

Förutom de enskilda beskrivningarna, innehåller våra rapporter en kandidatjämförelse som tar upp de viktigaste dimensionerna. Vi strävar efter att ge klara besked: vi rangordnar kandidater i ordning enligt resultat och deras styrkor och svagheter specificeras mot bakgrund av de specifikationer som gjorts upp tillsammans med kundens organisation. Varje person som bedöms kommer naturligtvis att få de delar av vår rapport som berör honom eller henne personligen.

Sökprocesser och tjänster

Vi erbjuder våra kunder en Helhetsservice, en övergripande tjänst som innebär att vi tar hand om hela sökprocessen av en nyckelperson: sökning av kriterier, utarbetandet av sök- och media strategier samt presentation av de testade finalisterna till kunden. Vårt mål är att spara kundens tid men även se till att vi i alla skeden av processen går vidare i linje med kundens specifikationer. Om så önskas, kan kunden bekräfta vilka som kommer att bli antagna till preliminära intervjuer, osv.

Vi erbjuder även fullt handlingsbaserade tjänster – vi kommer vi att ta hand om de delar av sökningsprocessen som kunden önskar. Vi kan hjälpa dig

  • definiera dina rekryteringsbehov och mål
  • med profilering av lämplig person och upprättande av ansökningshandlingar
  • bedöma dina interna kandidater
  • med rådgivning till sökande i samband med media-baserade annonssökningar.
  • utarbeta analyser och sammanfattningar av de sökande
  • genomföra preliminära intervjuer
  • med utvärdering av lämplighet och testning av de bästa kandidaterna.
  • med feedback processen