HC Management Services
HC MANAGEMENT SERVICES AB
Bruksgatan 2-4, 20540 ÅBO
Tel 020 719 1090
Petrasol Business Centers
Helsingfors - Tammerfors - Åbo
hc-ms@hc-ms.fi

HC MANAGEMENT SERVICES AB

HC MANAGEMENT SERVICES OYVåra kunder är stora, internationellt verksamma industri- och tjänsteföretag som växer både organiskt och genom företagsförvärv. Human Capital Management – kontinuerlig utvärdering och förbättring av människors kompetens så väl som tidig identifikation av potential anses vara en förutsättning för framgång i dessa bolag.

Våra tjänster har utvecklats under tjugo år av nära samarbete med våra företagskunder i olika faser av företagens livscykel. Till nya kunder, är vi glada att kunna erbjuda utmärkta referenser, tillförlitliga metoder och expertis från certifierade konsulter.

Bedömningar, kontroller och översyn av potential kommer att innebära uppgifts – och rollförändringar, som endast kan lyckas om de är starkt utvecklade och stöds av företaget. Med vår nära partner StrateCom TT Ltd, hjälper vi företag att utarbeta och genomföra planer för utveckling av personal genom utbildning, coachning och mentorskap.

De ansvariga konsulterna för HC Management Services Ab är organisatoriska psykologerna Matti Reinikainen och Maria Leino.