HC Management Services
HC MANAGEMENT SERVICES OY
Ruukinkatu 2-4, 20540 TURKU
Puh 020 719 1090
Petrasol Business Centers
Helsinki - Tampere - Turku
hc-ms@hc-ms.fi

HR-DATAN ANALYYSIT JA HENKILÖSTÖTUTKIMUKSET

Tavoitteenamme on tuottaa eri tilanteisiin osuvia menetelmiä ja erityistyökaluja ostettavien tai juuri ostettujen yritysten avainhenkilöstön arvon määrittämiseksi. Ja kääntäen: monet palveluistamme soveltuvat myös yritysmyyntiin liittyviin tarpeisiin.

Ennen ostopäätöstä (osana HR due diligence -prosessia) avustamme kohdeyrityksen henkilöstöä koskevan perustiedon kokoamisessa nopeasti ja poikkileikkausperiaatteella. Olemassa jo olevasta henkilöstödatasta (kohdeyrityksen HR-tietokannat) kootaan keskeiset normatiiviset tiedot koskien henkilöstön demografisia piirteitä, taustaa, kompensaatioita ja liabiliteetteja.

Haltuunottoprosessin alkaessa avustamme mm. henkilöstölle suunnatun kyselyn avulla nopean poikkileikkauskuvan luomista henkilöstölaadusta. Avainhenkilöstön osalta tavoitteena on saada käsitys demografisten ja muodollisten koulutustietojen lisäksi kompetenssi- ja kokemuspiirteistä, uraintresseistä ja sitoutumisesta. Kysely auttaa usein tunnistamaan ne ryhmät, joiden kohdalla systemaattisempi auditointi tai appraisal- prosessi on tarpeen.