HC Management Services
HC MANAGEMENT SERVICES OY
Ruukinkatu 2-4, 20540 TURKU
Puh 020 719 1090
Petrasol Business Centers
Helsinki - Tampere - Turku
hc-ms@hc-ms.fi

AUDITOINNIT JA POTENTIAALIKARTOITUKSET

Soveltamamme arviointistrategia, prosessi ja käytetyt työkalut ovat kehittyneet kahdenkymmenen vuoden aikana asiakkaittemme kanssa suunnitelluissa auditointi- ja kartoitusprosesseissa teollisuuden ja palveluorganisaatioiden piirissä. Useimmiten tärkeimpänä tavoitteena on ollut strategiamuutoksen edellyttämän organisaation miehittäminen, seuraajasuunnittelun käynnistäminen sekä HR- kehitystoimien kohdentaminen oikeisiin henkilöihin. Monet referensseistämme ovat peräisin tilanteesta, jossa yrityksen tai konsernin uusi johtaja on aloittamassa ja haluaa tutustua käytössään olevaan resurssiin strategian mahdollistajana tai sitä rajaavana tekijänä. Tavallinen perustelu auditoinnille on ollut myös yritysoston jälkeinen integraatiohaaste tai muu yritysjärjestelyn aiheuttama tarve. Tavoite on usein ollut fokusoidusti avainhenkilöiden aktivointi itsensä kehittämiseen muutostilanteessa. Tällöin prosessin nimikkeenä on saattanut olla ”kehitystarvekartoitus”. Arvioitavien avainhenkilöiden määrä per projekti on vaihdellut 10:stä 150:een. Näissä prosesseissa kehittynyt menetelmämme soveltuu testatusti parhaiten yrityksille, jotka

  • ovat toteuttamassa strategista muutosta tai yleensä organisaatiomuutosta
  • hakevat kasvua yritysostoin ja -järjestelyin
  • haluavat panostaa talent management-prosesseihin
  • haluavat varmistaa potentiaalisten henkilöiden ja haasteiden oikea-aikaisen kohtaamisen
  • haluavat aktivoida avainhenkilöiden jatkuvaa itsensä kehittämistä
  • ovat ottaneet käyttöön resource review-käytännön ja haluavat vahvistaa johtajiston omistajuutta henkilöstöstrategiassa

Menetelmät

  • Integroitu, monien tietolähteiden yhdistämiseen perustuva osallistujien ”laadunmääritys” suhteessa tavoitteisiin
  • osallistujien positiointi ulottuvuuksilla tämän hetken kontribuutio vs. kehityspotentiaali
  • organisaation miehityssuunnittelu: tehtävät vs. henkilöt -grid
  • palautteet: aktivointi itsensä kehittämiseen, esimiesten sparraus review-prosessien omistajuuteen